Parotěsné folie

Nejprodávanější

Parotěsná folie Guttafol DB Blau
14 Kč –14 %
Původně: 14 Kč  (–14 %)
12 Kč
(10 Kč bez DPH)
Detail
epelná izolace podkraví Guttafol ALU Therm Plus
64 Kč –5 %
Původně: 64 Kč  (–5 %)
61 Kč
(50 Kč bez DPH)
Detail
epelná izolace podkraví Guttafol ALU Therm Plus
58 Kč –14 %
Původně: 58 Kč  (–14 %)
50 Kč
(41 Kč bez DPH)
Detail
Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)
43 Kč –7 %
Původně: 43 Kč  (–7 %)
40 Kč
(33 Kč bez DPH)
Detail
Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)
43 Kč –14 %
Původně: 43 Kč  (–14 %)
37 Kč
(31 Kč bez DPH)
Detail
Parotěsná střešní fólie Guttafol DS Alu (reflexní)
od 18 Kč–13 %
Původně: 18 Kč  (–13 %)
od 15 Kč
(od 12 Kč bez DPH)
Parotěsná fólie Guttafol WB Plus 1
15 Kč –13 %
Původně: 15 Kč  (–13 %)
13 Kč
(11 Kč bez DPH)
Detail
Parotěsná střešní fólie Guttafol WB
od 12 Kč–17 %
Původně: 12 Kč  (–17 %)
od 10 Kč
(od 8 Kč bez DPH)
parofol N
10 Kč –10 %
Původně: 10 Kč  (–10 %)
9 Kč
(7 Kč bez DPH)
Detail
9 položek celkem
Parotěsná folie Guttafol DB Blau
14 Kč –14 %
10 Kč bez DPH
12 Kč

Vysoce kvalitní parotěsná fólie o plošné hmotnosti 190 g/m2 . Díky velkým rozěrům ubývá lepených spojů kudy může pronikat vlhkost....

epelná izolace podkraví Guttafol ALU Therm Plus
Řezy na míru zdarma
64 Kč –5 %
50 Kč bez DPH
61 Kč

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 70 mm tepelné...

epelná izolace podkraví Guttafol ALU Therm Plus
58 Kč –14 %
41 Kč bez DPH
50 Kč

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 70 mm tepelné...

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)
Řezy na míru zdarma
43 Kč –7 %
33 Kč bez DPH
40 Kč

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 50 mm tepelné...

Parotěsná fólie Guttafol ALU Therm (reflexní)
43 Kč –14 %
31 Kč bez DPH
37 Kč

Unikátní fólie kombinující parozábranu a tepelnou izolaci střechy. Reflexní fólie s vysokou parotěsností, nahrazující 50 mm tepelné...

Parotěsná střešní fólie Guttafol DS Alu (reflexní)
od 18 Kč–13 %
od 12 Kč bez DPH
od 15 Kč

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) o plošné hmotnosti od 75 do 160 g/m2 zesílená výztužnou mřížkou a s reflexní metalizovanou...

Parotěsná fólie Guttafol WB Plus 1
15 Kč –13 %
11 Kč bez DPH
13 Kč

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) o plošné hmotnosti 140 g/m2 zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm s integrovanou lepící...

Parotěsná střešní fólie Guttafol WB
od 12 Kč–17 %
od 8 Kč bez DPH
od 10 Kč

Polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) o plošné hmotnosti od 105 do 140 g/m2 zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm. Účinně zabraňuje...

parofol N
10 Kč –10 %
7 Kč bez DPH
9 Kč

Průsvitná polyetylenová parotěsná fólie (parozábrana) o plošné hmotnosti 75 g/m2 zesílená výztužnou mřížkou. Zabraňuje pronikání vodních...

Parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Tvoří tak parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu z interiéru (zevnitř interiéru do tepelné izolace).

 Typy parotěsných zábran

Hodnota ekvivalentní tloušťky sd  [m] vyjadřuje ekvivalentní difúzní tloušťku vrstvy vzduchu, která by kladla stejný difúzní odpor jako tloušťka vrstvy konstrukce. Výrobky pro parotěsnící vrstvu se rozlišují na:

  • parobrzdy je-li sd  < 170 m
  • parotěsné zábrany o střední propustnosti je-li 170 m ≤ sd  < 1500 m
  • parotěsné zábrany o nízké propustnosti je-li sd  ≥ 1500 m
Kategorie Typ materiálu dle propustnosti  
I.  difúzně propustné materiály 0,5 m ≤ sd ≤ 100 m
II. difúzně málo propustné materiály 100 m < sd  < 600 m
III.  difúzně velmi těžko propustné materiály 600 m < sd  ≤ 1500 m
IV.  výrobky téměř nepropustné vodní páře sd  > 1500 m

Tab.: Rozdělení materiálů dle hodnoty difúzní tloušťky 

Zvolení správné parotěsnící fólie

I. kategorie - parobrzdy: Výrobky nesnadno propustné pro vodní páru. Umožňují kontrolovaný prostup páry střešní konstrukcí. Navrhují se především kvůli omezení velikosti hmotnostního toku vodních par při malém vnitřním a vnějším klimatickém zatížení. U lehkých střešních konstrukcí by se navrhovaly z důvodu zvýšení neprůvzdušnosti střešní konstrukce. Nelze použít jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

II. kategorie - mírné parozábrany: Výrobky těžko propustné pro vodní páru. Navrhují se pro běžné občanské a bytové objekty při běžných klimatických poměrech. Již slouží jako dodatečná tepelná izolace střechy či tepelná izolace podkroví.

III. kategorie - parozábrany: Výrobky velmi těžko propustné pro vodní páru. Navrhovaly by se pro velké vlhkostní zatížení vnitřních prostorů (prádelny, pivovary apod.) nebo pro vnější nepříznivé klimatické podmínky (objekty umístěné v lokalitě s nadmořskou výškou vyšší než 600 m.n.m.). Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

IV. kategorie - výrazné parozábrany: Výrobky téměř nepropustné pro vodní páru. Navrhovaly by se v extrémních klimatických podmínkách a tam, kde by hrozilo veliké riziko ztráty funkčnosti a snížení životnosti střešní konstrukce z důvodu možné kondenzace vodních par ve střešní konstrukci. Slouží jako dodatečná tepelná izolace střech či tepelná izolace podkroví.

Zdůvodnění rozdělení do čtyř kategorií

První hraniční bod sd  = 0,5 m: Tento hraniční bod je uveden v normě DIN 4108-3:2001, kde se rozdělují výrobky na difúzně propustné a na výrobky difúzně málo propustné. Výrobky s hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťkou sd  < 0,5 m nelze považovat za výrobky dostatečně omezující prostup vodních par.

Druhý hraniční bod sd  = 100 m: Hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd  = 100 m se již objevila v české odborné literatuře a tato hodnota je blízká hodnotě uváděné ve švýcarské normě SIA 238. Rozděluje výrobky pro parotěsnící vrstvy na parobrzdy a parozábrany.

Třetí hraniční bod sd  = 600 m: Při posouzení různých skladeb střešních konstrukcí podle normy ČSN EN ISO 13788, při volbě nepříznivých vnějších okrajových podmínek a nepříznivých vnitřních okrajových podmínek byla vypočtena maximální hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky parotěsnící vrstvy tak, aby skladba ještě vyhověla požadavkům normy ČSN 730540:2002. Její hodnota je sd  = 546 m. Proto hraniční hodnota sd  = 600 m se jeví jako optimální horní mez pro parozábrany navrhované v běžných klimatických podmínkách.

Čtvrtý hraniční bod sd  = 1500 m: Tato hodnota je uváděna v normách DIN 4108-3:2001 a ČSN EN ISO 12572, kde se výrobky s vyšší hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťky považují za materiály nepropustné pro vodní páru.

Ostatní technické vlastnosti

Správná volba parotěsné zábrany má určující vliv na chování zatepleného pláště budovy. Zajisté chceme docílit toho, aby tepelná izolace střechy byla dostatečná. Proto bychom si měli všímat i dalších aspektů a kvalitu parotěsné zábrany ověřit několika fyzikálními a technickými vlastnostmi:

  • Pevnost v tahu - určuje tvarovou stálost a odolnost proti mechanickému poškození
  • Povrstvení hliníkem - povrstvení nosné fólie hliníkem výrazně zvyšuje užitnou hodnotu parotěsné zábrany coby tepelné izolace střech
  • Reflexivita - vyjadřuje schopnost a účinnost materiálu odrážet krátkovlnné elektromagnetické záření (sálavé teplo); čím vyšší reflexivita, tím lépe
  • Faktor difuzního odporu - vyjadřuje poměr mezi difúzním odporem tloušťky materiálu fólie a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce, udává, kolikrát méně vodní páry projde za jednotku času vrstvou daného materiálu v porovnání se stejně silnou vrstvou vzduchu; čím vyšší hodnota tím lépe
  • Plošná hmotnost - vyjadřuje váhu materiálu na 1m a má vliv na mechanickou odolnost materiálu před poškozením; čím vyšší tím lepší
  • Požární odolnost - zařazuje materiál do definované skupiny dle schopnosti hořet (resp. nehořet); vzhledem k hmotnosti parotěsné zábrany v konstrukci se de-facto neposuzuje
  • Teplotní stabilita - vyjadřuje schopnost fólie odolávat výkyvům teplot; čím větší rozmezí teplot tím lépe

 

 Tepelná izolace podkroví

Obr.: Tepelná izolace podkroví pomocí parotěsné reflexní fólie Guttafol ALU Therm